Spoedgevallen

In geval van spoed of ongeval buiten de praktijk uren kunt u contact op nemen met

Spoed Tandarts Amsterdam
020- 2610802 of 020-4221912
www.spoedtandartsamsterdam.com

Bij contact duidelijk vermelden dat u patiënt bent bij Familie Clinique Rieteiland/ Petra Koffeman

Of

tandarts spoed praktijk Amsterdam
www.tsp-olvg.nl
OLVG Oosterpark 9
Het telefoon nummer is:0900-8602 ( € 0,45 per gesprek )

Graag vermelden dat u via deze praktijk verwezen wordt.